Web hosting
บริการรับฝากเว็บไซต์

banner_hosting_01

เราคือผู้ให้บริการ Web Hosting เว็บโฮสติ้ง มาตราฐาน คุณภาพสูงที่สุด รูปแบบใหม่ “ใช้งานง่าย ไม่มีล่ม”

ซึ่ง Web Hosting ของเรามี Uptime 99% และมีระบบป้องกัน Spam และ Virus บวกกับประสิทธิภาพของ Server ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Web Hosting ซึ่งดูได้จาก สเปคของเครื่อง Server ที่สูงมาก และเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงๆ (ไม่ใช้ PC มาทำ) ไม่เหมือนกับ Hosting บางรายที่ ราคาถูก ให้พื้นที่เยอะ แต่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก อาจทำให้ CPU ทำงานหนัก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ Web Hosting หรือ Host ล่ม

ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน ปลอดภัยจากการสูญหายเนื่องจากเรามีระบบสำรองข้อมูลไปยัง Server สำรองข้อมูล เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรณีเครื่องมีปัญหา ซึ่งจะทำให้สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้

ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่ถูกเปิดเผยหรือลักลอบขโดมยข้อมูล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลเซิฟเวอร์ของเรามีความซื่อสัตย์ในการดูแลข้อมูลของท่านอย่างดี

โฮสติ้งเราได้เลือกใช้ระบบ cPanel Control Panel ที่เป็นที่ยอมรับกันในท้องตลาดและมีความเหมาะสม ใช้งานง่าย สามารถจัดการข้อมูลโฮสติ้ง รวมถึงระบบการจัดการเรื่องการใช้จ่าย การแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

เรามีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญในการแก้ปัญหาหากเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากทาง ผู้ใช้บริการเอง หรือจากผู้ใช้ ซึ่งทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าหากเช่าโฮสติ้งของเราแล้ว ท่านจะได้รับการช่วยเหลือให้สามารถใช้งานได้ 100%

Hosting_Price

* สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มลดพื้นที่เว็บไซต์และพื้นที่อีเมล์ โดยพื้นที่รวมไม่เกินพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับ
* ค่าบริการเพิ่ม พื้นที่ใช้งานว็บไซต์ 100 บาท / 100 MB / เดือน
* ค่าบริการเพิ่ม พื้นที่ใช้งานอีเมล์ 100 บาท / 100 MB / เดือน
* ค่าบริการเพิ่ม ปริมาณการรับส่งข้อมูล 100 บาท / 10 GB / เดือน
* ค่าบริการเพิ่ม Mysql และ MS SQL 50 บาท / 1 DB / เดือน
* ค่าบริการเพิ่ม FTP Accounts 50 บาท / 1 Account / เดือน
* ค่าบริการเพิ่ม Sub domain 50 บาท / 1 Sub Domain / เดือน

* ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า